โปรแกรมวันที่ 6 ส.ค. 2022

00:15
Npl Victoria
Melbourne Knights Melbourne Knights
Green Gully Green Gully
โปรแกรมวันที่ 31 ก.ค. 2022

19:00
Npl Victoria
Heidelberg United Heidelberg United
Green Gully Green Gully
โปรแกรมวันที่ 27 ก.ค. 2022

23:30
Ffa Cup
Green Gully Green Gully