โปรแกรมวันที่ 12 ต.ค. 2021

03:00
Friendly International U20
นอร์เวย์ U20 นอร์เวย์ U20
โปแลนด์ U20 โปแลนด์ U20
โปรแกรมวันที่ 8 ต.ค. 2021

06:00
Elite League U20
โปแลนด์ U20 โปแลนด์ U20
เยอรมัน U20 เยอรมัน U20