โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

06:00
Friendly International U19
สโลวาเกีย U19 สโลวาเกีย U19
โปรตุเกส U19 โปรตุเกส U19
โปรแกรมวันที่ 10 ต.ค. 2021

07:00
Friendly International U19
สโลวาเกีย U19 สโลวาเกีย U19
เนเธอร์แลนด์ U19 เนเธอร์แลนด์ U19
โปรแกรมวันที่ 7 ต.ค. 2021

06:00
Friendly International U19
สโลวาเกีย U19 สโลวาเกีย U19
เยอรมัน U19 เยอรมัน U19