โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

08:00
เบลเยียม U21 เบลเยียม U21
เดนมาร์ก U21 เดนมาร์ก U21
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

08:00
เบลเยียม U21 เบลเยียม U21
คาซัคสถาน U21 คาซัคสถาน U21