โปรแกรมวันที่ 13 ต.ค. 2021

04:30
สโลวาเกีย U21 สโลวาเกีย U21
มอลตา U21 มอลตา U21
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

05:30
ลิทัวเนีย U21 ลิทัวเนีย U21
มอลตา U21 มอลตา U21