โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

00:00
Npl Tasmania
Kingborough Lions Kingborough Lions
South Hobart South Hobart
โปรแกรมวันที่ 18 มิ.ย. 2022

18:00
Npl Tasmania
South Hobart South Hobart
Glenorchy Knights Glenorchy Knights
โปรแกรมวันที่ 13 มิ.ย. 2022

17:30
FFA Cup Qualifying
South Hobart South Hobart
Devonport City Devonport City