โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

21:00
Npl Western Australia
Armadale Armadale
Perth Perth
โปรแกรมวันที่ 22 มิ.ย. 2022

01:00
Western Australia FFA Cup Preliminary
Armadale Armadale
Bayswater City Bayswater City
โปรแกรมวันที่ 18 มิ.ย. 2022

21:00
Npl Western Australia
Armadale Armadale
Sorrento Sorrento