โปรแกรมวันที่ 24 ต.ค. 2021

00:00
รัสเซีย โปรเฟสชั่นแนล ฟุตบอล ลีก
Chelyabinsk Chelyabinsk
โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

00:00
รัสเซีย โปรเฟสชั่นแนล ฟุตบอล ลีก
Chelyabinsk Chelyabinsk
โปรแกรมวันที่ 11 ต.ค. 2021

00:00
รัสเซีย โปรเฟสชั่นแนล ฟุตบอล ลีก
Chelyabinsk Chelyabinsk
Zvezda Perm Zvezda Perm
โปรแกรมวันที่ 6 ต.ค. 2021

04:00
รัสเซีย โปรเฟสชั่นแนล ฟุตบอล ลีก
Tyumen Tyumen
Chelyabinsk Chelyabinsk
โปรแกรมวันที่ 1 ต.ค. 2021

01:00
รัสเซีย โปรเฟสชั่นแนล ฟุตบอล ลีก
Chelyabinsk Chelyabinsk
Ural 2 Ural 2