โปรแกรมวันที่ 29 มิ.ย. 2022

08:45
World Cup Women Qualification Europe
เนเธอร์แลนด์ (หญิง) เนเธอร์แลนด์ (หญิง)
เบลารุส (หญิง) เบลารุส (หญิง)
โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

09:00
Friendly International Women
อังกฤษ (หญิง) อังกฤษ (หญิง)
เนเธอร์แลนด์ (หญิง) เนเธอร์แลนด์ (หญิง)