โปรแกรมวันที่ 19 มิ.ย. 2022

11:30
Chilean Cup
ยูนิเวอร์เซียดัด คอนเซปซิออน ยูนิเวอร์เซียดัด คอนเซปซิออน
ลา เซเรน่า ลา เซเรน่า