โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

00:40
ลีกา 1 โปแลนด์
LKS ลอดซ์ LKS ลอดซ์
อาร์ก้า กดิเนีย อาร์ก้า กดิเนีย
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

05:30
ลีกา 1 โปแลนด์
อาร์ก้า กดิเนีย อาร์ก้า กดิเนีย
โคโรน่า คีลเซ่ โคโรน่า คีลเซ่