โปรแกรมวันที่ 25 มิ.ย. 2022

03:30
President Cup
พีเอสไอเอส ซะมารัง พีเอสไอเอส ซะมารัง
PSS สเลมัน PSS สเลมัน
โปรแกรมวันที่ 21 มิ.ย. 2022

23:00
President Cup
Persis Solo Persis Solo
พีเอสไอเอส ซะมารัง พีเอสไอเอส ซะมารัง
โปรแกรมวันที่ 17 มิ.ย. 2022

23:00
President Cup
พีเอสไอเอส ซะมารัง พีเอสไอเอส ซะมารัง