โปรแกรมวันที่ 25 ต.ค. 2021

09:00
บราซิล เซเรีย บี
Remo Remo
ปอนเต้ เปรต้า ปอนเต้ เปรต้า
โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

09:00
บราซิล เซเรีย บี
บรุสเก้ บรุสเก้
Remo Remo
โปรแกรมวันที่ 9 ต.ค. 2021

12:00
บราซิล เซเรีย บี
Vila Nova Vila Nova
Remo Remo
โปรแกรมวันที่ 5 ต.ค. 2021

13:00
บราซิล เซเรีย บี
Remo Remo
กอริติบ้า กอริติบ้า
โปรแกรมวันที่ 1 ต.ค. 2021

14:30
บราซิล เซเรีย บี
Sampaio Corrêa Sampaio Corrêa
Remo Remo