โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

00:15
ยูเครน เปอร์ชา ลีกา
Hirnyk-Sport Hirnyk-Sport
Volyn Volyn
โปรแกรมวันที่ 11 ต.ค. 2021

04:45
ยูเครน เปอร์ชา ลีกา
Volyn Volyn
Nyva Ternopil' Nyva Ternopil'
โปรแกรมวันที่ 7 ต.ค. 2021

02:30
ยูเครน เปอร์ชา ลีกา
Hirnyk Hirnyk
Volyn Volyn
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

02:30
ยูเครน เปอร์ชา ลีกา
Volyn Volyn
Polessya Polessya