โปรแกรมวันที่ 6 ส.ค. 2022

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
เดน ฮาก เดน ฮาก