โปรแกรมวันที่ 18 ต.ค. 2021

06:30
เบลเยี่ยม โปรลีก
ชาเลอร์รัว ชาเลอร์รัว
เคอาร์ซี เกงค์ เคอาร์ซี เกงค์
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

04:15
เบลเยี่ยม โปรลีก
คอร์ไทรจ์ คอร์ไทรจ์
ชาเลอร์รัว ชาเลอร์รัว