โปรแกรมวันที่ 24 มิ.ย. 2022

23:30
Npl Victoria
Melbourne Knights Melbourne Knights
St. Albans Saints St. Albans Saints
โปรแกรมวันที่ 19 มิ.ย. 2022

19:00
Npl Victoria
Heidelberg United Heidelberg United
Melbourne Knights Melbourne Knights