โปรแกรมวันที่ 22 มิ.ย. 2022

03:30
President Cup
บายังคารา บายังคารา
เปอร์ซิบ บันดุง เปอร์ซิบ บันดุง
โปรแกรมวันที่ 18 มิ.ย. 2022

03:30
President Cup
เปอร์เซบายา สุราบายา เปอร์เซบายา สุราบายา
เปอร์ซิบ บันดุง เปอร์ซิบ บันดุง