โปรแกรมวันที่ 15 ส.ค. 2022

04:00
เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า
อัลบอร์ก บีเค อัลบอร์ก บีเค
นอร์ดเจลแลนด์ นอร์ดเจลแลนด์
โปรแกรมวันที่ 9 ส.ค. 2022

07:00
เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า
ซิลเคบอร์ก ซิลเคบอร์ก
อัลบอร์ก บีเค อัลบอร์ก บีเค