โปรแกรมวันที่ 13 ส.ค. 2022

08:00
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
เทลสตาร์ เทลสตาร์
ซโวลเล่ ซโวลเล่
โปรแกรมวันที่ 8 ส.ค. 2022

00:15
เอร์สเตอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
ซโวลเล่ ซโวลเล่
เดอ กราฟแช็พ เดอ กราฟแช็พ