โปรแกรมวันที่ 17 ต.ค. 2021

02:00
เซเรียบี อิตาลี
อัสโคลี อัสโคลี
เลชเช่ เลชเช่
โปรแกรมวันที่ 3 ต.ค. 2021

02:00
เซเรียบี อิตาลี
โครโตเน่ โครโตเน่
อัสโคลี อัสโคลี