โปรแกรมวันที่ 16 ต.ค. 2021

14:30
บราซิล เซเรีย บี
บราซิล เด เปโลตัส บราซิล เด เปโลตัส
Vila Nova Vila Nova
โปรแกรมวันที่ 7 ต.ค. 2021

09:00
บราซิล เซเรีย บี
บราซิล เด เปโลตัส บราซิล เด เปโลตัส
โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ
โปรแกรมวันที่ 4 ต.ค. 2021

04:00
บราซิล เซเรีย บี
ครูไซโร่ ครูไซโร่
บราซิล เด เปโลตัส บราซิล เด เปโลตัส
โปรแกรมวันที่ 30 ก.ย. 2021

12:00
บราซิล เซเรีย บี
บราซิล เด เปโลตัส บราซิล เด เปโลตัส
บรุสเก้ บรุสเก้