โปรแกรมวันที่ 26 มิ.ย. 2022

14:00
Chilean Cup
โอ ฮิกกิ้นส์ โอ ฮิกกิ้นส์
Fernández Vial Fernández Vial
โปรแกรมวันที่ 20 มิ.ย. 2022

12:00
Chilean Cup
Fernández Vial Fernández Vial
โอ ฮิกกิ้นส์ โอ ฮิกกิ้นส์